GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR653 OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME ÇABALARI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Lisansüstü öğrencilerine Osmanlı siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısı hakkında farklı bakış açıları kazandırmak. 2. Lisansüstü öğrencilerine Osmanlı modernleşmesi hakkında araştırma ve karşılaştırma becerisi kazandırmak.


Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÖZCAN


1 Osmanlı siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısı ile ilgili farklı bakış açıları kazanır.
2 Osmanlı yenileşmesi konusunda araştırma ve analiz becerisi elde eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Modernleşme kavramı; Osmanlı Devleti’nde modernleşme hareketleri ve bu hareketlerin siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve diğer alanlara etkileri.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yenileşme Kavrami ve Osmanli Modernleşmesini Gerektiren Sebepler
2 XVIII. Yüzyılın Başlarına Kadar Osmanli Devleti: Siyasi Durum
3 XVIII. Yüzyılın Başlarına Kadar Osmanlı Devleti: Sosyal ve Ekonomik Durum
4 XVIII. Yüzyıl Nenilikleri ve Yenilikçileri
5 Lale Devri Yenilikleri (1718-1730)
6 I. Mahmud Dönemi Yenilikleri (1730-1754)
7 III. Osman Dönemi Yenilikleri (1754-1757)
8 III. Mustafa Dönemi Yenilikleri (1757-1774)
9 Vize
10 I. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri (1774-1789)
11 III. Selim Dönemi Yenilikleri (1789-1807)
12 II. Mahmud Dönemi Yenilikleri (1808-1839)
13 Tanzimat Dönemi Yenilikleri (1839-1876)
14 I. Meşrutiyet Dönemi Yenilikleri (1876-1908)
15 II. Meşrutiyet Dönemi Yenilikleri (1908-1918)
16 Final

Ahmed Mithat Efendi. (2004), Üss-i İnkılâp (Kırım Muharebesi’nden II. Abdülhamid Han’ın Cülusuna Kadar), İstanbul: Selis Kitaplar. Çadırcı, M. (2008), Tanzimat Sürecinde Türkiye, Ankara: İmge Yayınları. Doğan, İ. (2001), Osmanlı Ailesi (Sosyolojik Bir Yaklaşım), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Berkes, N. (2002), Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 70 70
Final Sınavı 1 80 80
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 5 4 4 4
ÖÇ 2 3 3 3 4 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek