GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR600 UZMANLIK ALAN DERSİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması


İlgili Öğretim Üyeleri


1 Bilgilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyine taşımak ve geliştirmek
2 Alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimi kavramak
3 Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak uzmanlık gerektiren sorunları çözümleyebilmek
4
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uzmanlık alanı ile ilgili makale ve kitapların incelenmesi, elde edilen verilerin yorumlanması, çeşitli yöntemlerle varılan sonuçların bilimsel bir dille sunulması.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çalışma alanı ile ilgili uygun çalışma yönteminin belirlenmesi
2 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
3 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
4 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
5 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
6 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
7 Çalışma alanı ile ilgili kitap ve makalelerin seçimi ve incelenme
8 Başta belirlenmiş çalışma yöntemi ve elde edilen bilgiler kullanılarak uzmanlık alanı ile ilgili analiz ve sentezlerin yapılması
9 Başta belirlenmiş çalışma yöntemi ve elde edilen bilgiler kullanılarak uzmanlık alanı ile ilgili analiz ve sentezlerin yapılması
10 Başta belirlenmiş çalışma yöntemi ve elde edilen bilgiler kullanılarak uzmanlık alanı ile ilgili analiz ve sentezlerin yapılması
11 Başta belirlenmiş çalışma yöntemi ve elde edilen bilgiler kullanılarak uzmanlık alanı ile ilgili analiz ve sentezlerin yapılması
12 Başta belirlenmiş çalışma yöntemi ve elde edilen bilgiler kullanılarak uzmanlık alanı ile ilgili analiz ve sentezlerin yapılması
13 Elde edilen verilerin yorumlanması
14 Elde edilen verilerin yorumlanması
15 Sonuçların bilimsel bir dille sunulması
16 Final

Uzmanlık konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer bilimsel dokümanlar.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 16 8 128
Tartışma 8 1 8
Soru-Yanıt 8 1 8
Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 155

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 3 3 5 4 3 5 5 4
ÖÇ 4 5 4 4 3 3 5 4
ÖÇ 5 4 5 4 3 4 3 4
ÖÇ 6 3 4 4 4 3 4 4
ÖÇ 7 5 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 8 4 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek