GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR647 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASININ OLUŞUMU 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Yakın dönem Türk dünyasındaki düşünsel ve siyasal hareketler üzerinden günümüzde yaşanan gelişmeleri tahlil etme yeteneği kazandırmak.


YRD. DOÇ. DR. FUAT HACISALİHOĞLU


1 Türk dünyasındaki aydınlanma ve düşünsel gelişim hakkında hakkında bilgi sahibi olur
2 Türk halkları ve devletleri hakkında tarihsel bir perspektif kazanır.
3 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri tanımlayabilir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve analiz eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


19. yüzyılın sonlarından başlayarak 20. yüzyıl boyunca Türk dünyasındaki aydınlanma, fikir akımları, siyasal oluşumlar, Sovyetler Birliği’nin kuruluşu ve çöküşü, Türkiye ve Türk dünyasının etkileyen bölgesel sorunlar bu dersin konusunu oluşturmaktadır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 19. yüzyılın başından 1905 İhtilaline kadar Orta Asya Türkleri
2 Yenileşme hareketleri
3 1905 İhtilali ve Türklük
4 Rusya Müslümanları Kongreleri
5 Düşünce Hareketleri
6 İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Sultan Galiyev
7 1916 Ayaklanmaları
8 Vize
9 Sovyetler Birliğinin kuruluşu ve çöküşü
10 Sovyet politikalarının Türk Halkları Üzerindeki Etkileri
11 Bağımsızlık sonrası Türk Cumhuriyetlerinin Sosyal ve Siyasi Durumu
12 Jeo-stratejik açıdan Türk Devletleri ve Bölgesel Sorunlar
13 Türk Toplulukları I
14 Türk Toplulukları II
15 Çağdaş Türk Dünyasının Geleceği
16 Final

1. Devlet, Nadir, Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi, Ankara,1985. 2. Andican, Ahad, Türkistan Mücadelesi, İstanbul, 2003. 3. Gömeç, Saadettin, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara 2003. 4. Karpat, Kemal H., Türkiye ve Orta Asya, Ankara, 2003. 5. Togan, Z. Velidi, Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul, 1942. 6. Erol, Sultan Galiyev ve Sömürgeler Enternasyonali, İstanbul, 1993. 7. Roy, Olivier, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, Çev. Mehmet Moralı, İstanbul, 2005. 8. Unutkan Tarih Sovyet Sonrası Türkdilli Alan, Haz. Semih Vaner, Çev. Ercan Eyüboğlu, İstanbul, 1997. 9. Hayit, Baymirza, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi Türkistan Türklüğünün Milli Mücadele Tarihi, İstanbul, 2006. 10. Kurat, Akdes Nimet, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1970.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek