GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR646 MODERN BALKAN TARİHİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Öğrenciler Modern Balkan tarihi üzerine araştırma yapmaya teşvik edilecek ve farklı konularla ilgili ödev yazması sağlanacaktır.


Yrd. Doç. Dr. FUAT HACISALİHOĞLU


1 Balkan tarihi ve siyaseti hakkında temel bilgi sahibi olur.
2 Bilimsel araştırma yapma ve bilimsel metoda uygun ödev yazma becerisi kazanır.
3 Edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri tanımlayabilir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve analiz eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fransız ihtilalinden günümüze kadar Balkan tarihi ele alınacaktır. Balkanların siyasi tarihinin yanında sosyal ve ekonomik tarihi de incelenecektir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 18. Yüzyıl Sonlarında Balkanlar
2 Sırp İsyanı
3 Yunan İsyanı
4 Eflak ve Boğdan Beylikleri
5 Tanzimat ve Gayrimüslimler
6 Bulgar Eksarhlığı’nın Kuruluşu
7 93 Harbi ve Bağımsız Balkan Devletlerinin Kuruluşu
8 Ara Sınav
9 Makedonya Sorunu
10 Arnavutluk Sorunu
11 Birinci Dünya Savaşında Balkanlar
12 İki Savaş Arası Dönem
13 İkinci Dünya Savaşında Balkanlar
14 Soğuk Savaş Dönemi
15 Sosyalizmin Çöküşünden Günümüze Balkanlar
16 Final

Adanır, Fikret, The Formation of a ‘Muslim’ Nation in Bosnia-Hercegovina: a Historiographic Discussion”, The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography, eds. Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi, Leiden, Boston, Köln 2002. Adanır, Fikret, Die Makedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1908, Wiesbaden 1979 (Türkçe çevirisi mevcut). Anderson, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London und New York 1991 (İngilizce yeni baskıları ve Türkçe çevirisi mevcut). Djordjevic, Dimitrije, Révolutions nationales des peuples balkaniques. 1804-1914, Belgrad 1965. Frashëri, Kristo, The History of Albania (A Brief Survey), Tirana 1964. Hacısalihoğlu, Mehmet, Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918), München 2003 (Türkçe çevirisi mevcut). Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London 1961 (Türkçe çevirisi mevcut). Karpat, Kemal, An Inquiry Into the Social Foundations of Nationalism in the OttomanYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 7 4 28
Bireysel Çalışma 5 7 35
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 7 35
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 160

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek