GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR634 GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAK METİNLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Genel Türk tarihinin temel kaynaklarını anlatır ve değerlendirir.


Prof.Dr.Fatih ÜNAL


1
2
3
4 Mezunlar, Genel Türk Tarihi Kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kütüphaneler, enstitüler, süreli Yayınlar, İslam öncesi Türk tarihinin kaynakları, Türk destanlarına dair eserler, seyahat kitapları, İslam tarihi vakanüvislerinin eserleri, Moğollar dönemine ait eserler gibi konular hakkında tartışılır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Müracaat eserleri (kaynakları bildiren eserler, ansiklopediler, sözlükler)
2 Kütüphaneler, enstitüler, süreli Yayınlar
3 İslam oncesi Türk tarihinin kaynakları
4 Türk destanlarına dair eserler, seyahat kitapları
5 İslam tarihi vakanüvislerinin eserleri
6 Moğollar dönemine ait eserler
7 Timur ve oğulları dönemine ait eserler
8 Ders çalışma haftası
9 Ara Sınav(lar)
10 Harezm, Altın Orda, Kazak, Başkurt, Kazan ve Kırım Tatarlarına ait eserler
11 Özbek Hanlıkları dönemine ait eserler
12 Kaşgar Hanları ve Doğu Türkistan hakkındaki eserler
13 Türk dünyasında yenileşme hareketlerine dair eserler
14 Sovyet dönemine dair eserler
15 Çağdaş Türk dünyası hakkındaki eserler
16 FİNALYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 10 7 70
Soru-Yanıt 10 8 80
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek