GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR613 TARİH ARAŞTIRMALARINDA METOD 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


İlmî ve meslekî konularda araştırma usul ve teknikleri kazandırma. Tarihin tanımı, önemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, tarih yazıcılığı, tarihi olayların değerlendirilmesi ve yazılmasında dikkat edilmesi gereken metodik hususlar kavratılarak, tarihle ilgili yazılı ve sözlü eserlerin incelenmesi. Kullanılacak materyalin seçiminde uygulanacak ilmî metotların tasnifi.


DOÇ.DR.AYŞE PUL


1 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
2 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
3 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma
4
5
6

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1) Tarih ilminin mana, konu ve faydaları. 2) Tarih’in faydalandığı ilimler. 3) Tarih’in Kaynakları 4) Bir eser ve Makalenin kaleme alınması. 5) Tarihin ne olduğunu, işlevini ve yararını tanıyabilecek, Bilimsel tarihin çalışma yöntemini kavrayabilecek, Bilimsel Tarih incelemesinde kullanılan araştırma tekniklerini, eleştirel yaklaşım ile dipnot ve kaynakça kullanımını kavrayabilecek, Olayları tarihi süreç içerisinde yorumlayabilecek, Belgelerden tarihsel bilgi üretebilecektir.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisi
2 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
3 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanm
4 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
5 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma
6 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
7 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
8 Vize
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
11 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
12 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
13 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
14 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
15 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
16 Final

1) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul. 2) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. 1979. 3) Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul 1994. 4) Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 2001. 5) E.H. Carr., Tarih Nedir, İstanbul 1980. 6) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, İst. 1989. 7) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995. 8) Mahmud Yazır, Eski Yazıları Okama Anahtarı, VGM yay., Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 6 30
Tartışma 5 6 30
Soru-Yanıt 5 6 30
Makale Yazma 5 6 30
Bireysel Çalışma 5 6 30
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 4 5
ÖÇ 2 2 3 5
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek