GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TAR602 GAZNELİLER TARİHİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Ortaçağ’da ilk Müslüman Türk Devletlerinden olan ve Horasan,Gur ve Afganistan bölgesinde kurulan Gaznelilerin Türk ve İslam Tarihinde oynadıkları siyasi rolleri anlatarak, İslam ve dünya medeniyetine yapmış oldukları katkıları açıklamak.


Prof .Dr. Ergin AYAN


1 İslamiyet öncesi ve sonrası Türkleri üzerine, karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilecek ölçüde birikim sağlar.
2 Geçmişte kurulmuş Türk Devletleri’nin ekonomik, kültürel ve siyasî tarihleri üzerine bilgi sahibi olur
3
4
5
6
7

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlk Müslüman Türk devletlerinden biri olan Gaznelilerin kuruluşundan çöküşüne kadar siyasi tarihi. Selçuklu-Gazneli-Karahanlılar ilişkileri. Dandanakan Savaşı. Gazneli Sultan Mahmud ve Sultan Mesud devirleri.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Gazneliler Devleti’nin kuruluş devri
2 Sebük Tegin’in hükümdarlığı
3 Sultan Mahmud
4 Hind Seferleri (1-5)
5 Hind Seferleri (5-10)
6 Hind Seferleri (10-17)
7 Sultan Mahmud devrinin diğer olayları
8 Sultan Mesud devri
9 Ara Sınav
10 Dandanakan Savaşı
11 Sultan Mevdud’un saltanatı
12 Hüsrev Şah’a kadar Gazneliler
13 Hüsrev Melik ve Gazneliler Devleti’nin Sonu
14 Kültür Faaliyetleri
15 İmar Faaliyetleri
16 Final

Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK, Ankara 1989.Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, red. H. Dursun Yıldız, Çağ Yayınları, İstanbul 1992. C.E. Bosworth, The Ghaznavids, Librairie du Liban, Beyrut 1973 Muhammed Nazım, The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Shri S.K Mehra At Taj, Yeni Delhi 1971 Rudolf Gelpke, Sultan Mas’ud I. Von Gazna, Mikrokopie G.m.b.H, München 1967Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 8 4 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 2 5 4 3 3 4 3 3
ÖÇ 3 3 3 4 3 3 3 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 3 4 3
ÖÇ 5 4 3 4 2 4 2 4
ÖÇ 6 3 4 4 4 3 3 5
ÖÇ 7 3 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek