GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TDE622 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Klasik Türk şairlerinin şiirlerini doğru anlayabilmek ve yorumlayabilmek için şairlerin beslendikleri kaynakları tespit etmek.


Doç. Dr. Necip Fazıl DURU


1 Divan şairlerinin beslendiği kaynakların tespiti.
2 Kaynakların yer aldığı temel eserlerin bilinmesi.
3 Şiirlerde yer alan kaynakların tespit ve yorumlanması.
4
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Her yüzyılda şairlerin şiirlerini besleyen kaynakların tespiti.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Klasik Türk Şiirinin Kaynakları Bibliyografyası
2 Allah İnanışı
3 Peygamberler ve Hz. Muhammed
4 Tasavvuf Bilgisi
5 Tarikatler ve Tarikat Bilgisi
6 Tarikatler ve Tarikat Bilgisi
7 Kuran ve Hadis Bilgisi
8 Midterm Exam
9 Efsaneler ve Efsanevi Şahsiyetler
10 Mitoloji ve Mitolojik Şahsiyetler
11 Mitoloji ve Mitolojik Şahsiyetler
12 Gerçek ve Batıl Bilgiler
13 Savaş ve Savaş Gereçleri
14 Eğlence ve Eğlence Gereçleri
15 Eğlence ve Eğlence Gereçleri
16 Sosyal Hayat

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, Enderun Yayınları. Ahmet Talat Onay, Divan Şiiri Sözlüğü.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 45 45
Final Sınavı 1 45 45
Derse Katılım 2 14 28
Makale Yazma 2 8 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek