GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS2062014276 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli Ders Grubu 2 4 3.00

Önlisans• Borçlar hukukunun temel kavramlarını öğretmek • Borç ilişkilerini öğretmek • Hukuk bilgilerini geliştirmek1 Borçlar hukuku alanında temel bilgiler edinerek ve hukukun kaynaklarına ulaşma, bilgi edinme ile yorumlama yöntemlerini öğrenerek hukuk kurallarının amacını benimsemek ve adil bakış açısı kazanmak
2 İşletmelerin sözleşmeleri konusundaki sorunlarını bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,
3 Borçlar hukuku alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı temel bilgileri kullanabilmek ve işletmenin diğer alanlarında edinilen bilgilerle ilişkilendirebilmek.


Yok


Yok


• Borç ve sorumluluk kavramı • Sözleşmelerin kurulması ve hükümleri • Borçların ifa edilmesi • Borçların sona ermesi


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Borçlar hukukunun konusu, kapsamı ve tarihçesi
2 Borç ve sorumluluk kavramı
3 Borcun kaynakları, hukuki işlemlerin çeşitleri
4 Sözleşmelerin kurulması ve hükümleri
5 Sözleşmelerin geçersizliği, irade sakatlığı halleri, hukuki işlemlerde temsil
6 Haksız fiilden doğan borçlar
7 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
8 Arasınav
9 Borçların ifa edilmesi
10 Borçların yerine getirilmemesinin sonuçları
11 Borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkileri
12 Borç ilişkisinde özel durumlar
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Borçların sona ermesi
15 Uygulamadaki borç ilişkilerinden doğan sorunların incelenmesi
16 Final sınavı

Akıntürk T, Ateş D, Borçlar Hukuku,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
Toplam İş Yükü (saat) 87

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 3
[OC] 2 5 3
[OC] 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek