GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS2012014276 BANKACILIK UYGULAMALARI Ders 2 3 4.00

Önlisans• Finansal sistem içindeki tüm finansal kurumlar hakkında bilgi vermek • Bankacılık sistemini detaylı incelemek1 Para, kredi, faiz ve finansal sistem ilişkisini kavrayabilecektir.
2 Bankaların ekonomideki fonksiyonlarını kavrayabilecektir.
3 Mevduatın tanımını, hukuki yapısını ve çeşitlerini yorumlayabilecektir.
4 Bankaların hizmet fonksiyonunda yer alan işlemleri uygulayabilecektir.


Yok


Yok


• Mevduat, mevduatın hukuki yapısı, havale • Kara paranın aklanaması, bankalarda çek işlemleri • Kiralık kasa, kredi işlemleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Mevduatın Tanımı, Hukuki Yapısı, Vadeli Vadesiz Mevduat Ayırımı, Mevduatın Maliyeti
2 Gerçek ve Tüzel Kişilere Göre Mevduat Hesabı Açılışlarında İstenen Belge ve Dikkat Edilecek Hususlar
3 Mevduatta Ödeme İşlemlerinde Karşılaşılan Konular, Veli Vasi, Vekil Kayyım ile Yapılacak İşlemler
4 Mevduatın Sigortası, Zamanaşımı, Hesap Sahibinin Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler
5 Mevduatın Haczi, Hesap Sahibinin İflası, Mevduat Faiz Oranları ve Faiz Tahakkuku İşlemleri
6 Kara Paranın Aklanmasına Yönelik 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Yasanın Esasları
7 Hesap Açılışlarında 5549 Sayılı Yasaya Göre Dikkat Edilecek Yükümlülük ve Sorumluluklar
8 Ara Sınav
9 Çeklerin Hukuki Yapısı, Ciro, Çeklerin Ödenmesi, Bankalarda Çekli Hesap Açılması
10 Bankalarda Çekli Hesap Açılmasında Dikkat Edilecek Hususlar, Çeklerin Karşılıksız Kalması, TCMB Bildirimi
11 5941 Sayılı Çek Yasasının Getirdiği Esaslar, Hediye Çeki, Keşide Çeki, Çizgili Çek vb Hususlar
12 Bankalarda Kiralık Kasa İşlemlerindeki Esasları; Hesap Sahibinin Ölümü, İflası ve Haczi Halinde İşlemler, Kasanın Tahliyesi, Kiranın Ödenmemesi Hali
13 5941 Sayılı Çek Yasasının Getirdiği Esaslar, Hediye Çeki, Keşide Çeki, Çizgili Çek vb Hususlar
14 Bankaların Kredi Kartı İşlemlerinde Uyguladığı Esaslar, Kart Hamilinin Kredi Kartı Harcamasını Ödenmemesinin Sonuçları
15 Yabancı Para Mevduatı , Döviz Tevdiat Hesapları
16 Final Sınavı

TAKAN, Mehmet, “Bankacılık teori, uygulama ve yönetim”, Nobel, 2015, İstanbul,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 118

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 4 1
[OC] 2 5 4 1
[OC] 3 5 4 1
[OC] 4 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek