GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UBS1042014276 GENEL MUHASEBE II Ders 1 2 4.00

Önlisans


Türkçe


Muhasebenin ilkelerini öğrenir, Muhasebenin uygulamasını öğrenir, Muhasebe kayıtlarını yapabilme kabiliyetini geliştirir.


Öğretim Görevlisi Sezgin ÇANAKCİ


1 Envanter kavramını ve içeriğini öğrenir,
2 Değerleme ölçülerini kavrar ve uygulamasını yapar,
3 Muhasebe dışı envanterin nasıl yapıldığını kavrar,
4 Bilançoda yer alan dönen varlı, duran varlık, kvyk, uvyk, özkaynak hesaplarının muhasebe içi envanter kayıtlarını yapar,


Yok


Yok


Kısa vadeli yabancı kaynaklar. Uzun vadeli yabancı kaynaklar. Öz Kaynaklar. Gelir ve gider Hesapları. Satışların Maliyeti Tablosu. Nazım hesaplar. Envanter İşlemleri


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebenin akış süreci uygulaması
2 Bilanço, Gelir Tablosu, Dönem Sonu İşlemleri, Envanter ve Değerleme kavramları
3 Dönem Sonu İşlemleri uygulaması
4 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları, Gelecek aylara ait gelirler ve Gider Tahakkukları
5 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Mali Borçlar
6 Reeskont İşlemleri
7 Karşılık Ayırma ve Karşılık İptalleri
8 Ara Sınav
9 Kar yedekleri
10 Ana Faaliyet Geliri ve Faaliyet Gideri hesapları
11 Diğer Faaliyetlerden olan Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar
12 Maliyet Hesapları 7/A Seçeneği
13 Maliyet Hesapları 7/B Seçeneği
14 7/A ve 7/B Uygulamaları
15 Monografi çalışmaları
16 Final Sınavı

Tanış, V.Naci; 2011. Yüksekokullar İçin Genel Muhasebe kitabı 1.Baskı. Karahan Kitabevi.AdanaYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
Toplam İş Yükü (saat) 128

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 5 5
[OC] 2 5 5 4
[OC] 3 5 5
[OC] 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek