GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2062018837 ÜRETİM YÖNETİMİ 927001 2 4 4

Önlisans


Üretim yönetiminin bazı temel kavramlarını anlamak, Çıktı Kalitesinin ve kuruluş yeri seçiminin önemini kavramak.


Öğr. Gör. Gökay CİVELEK


1 Üretim yönetimi alanında kullanılmakta olan üretim sistem ve stratejilerini tanımlayabilir
2 Kullanılan üretim sistem ve stratejilerinin firma verimliliği üzerine etkisini açıklayabilir
3 Üst yönetimin amaçlarına en uygun üretim sistem ve süreçlerini tasarlayabilir
4 Belirlenen üretim sistem ve stratejisinin işletme amaçlarına uygunluğunu tespit edebilir
5 Uygulanan sistem ve stratejiden elde edilen sonuçlara göre üretim organizasyonunu yeniden düzenleyebilir

Birinci ÖğretimYok


Üretim Yönetiminin Temel Kavramları, Üretim Sistemleri ve Ürün Tasarımı, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Büyüklüğü, İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri, Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi, Kalite Kontrolü


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Üretim yönetiminin temel kavramları
2 Üretim Sistemleri ve Ürün Tasarımı
3 Üretim Sistemleri ve Ürün Tasarımı
4 Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Büyüklüğü
5 Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Büyüklüğü
6 İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri
7 İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri
8 İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri
9 Arasınav
10 Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi
11 Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi
12 Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi
13 Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi
14 Kalite Kontrolü
15 Kalite Kontrolü
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Eleren, Ali ve arkadaşları. 2011; Üretim Yönetimi, Lisans Yayıncılık, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Soru-Yanıt 12 2 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 3 3
ÖÇ 3 3 4 3 3 3
ÖÇ 4 3 4 3 3 3
ÖÇ 5 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek