GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP2012018837 PAZARLAMA İLKELERİ 927001 2 3 3

Önlisans


Pazarlama kavramını anlayabilme, Modern pazarlama anlayışını yorumlayabilme, Hedef pazarı belirleme ve yeni ürün geliştirilmesinde izlenecek yolu kavrayabilme, Ürün yaşam sürecinde izlenecek pazarlama stratejilerini kavrayabilme.


Öğr. Gör. Mustafa SARI


1 Pazarlama ve Pazarlama Yönetimi anlayışındaki değişimler
2 Stratejik Pazarlama ve pazarlama planlaması
3 Pazar çeşitleri ve özellikleri
4 Hedef pazarın seçimi
5 Tüketici davranışlarını incelenmesi ve bu davranışlara uygun stratejilerin belirlenmesi
6 Pazarlama Karmasının ayrıntılı olarak ele alınarak Pazarlama Yönetiminin başarısı için pazarlama karmasının nasıl oluşturulması gerektiğinin örneklerle incelenmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pazarlamanın Tanımı; Kapsamı; Gelişimi; Modern Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Yönetimi ve Çevre İlişkisi; Stratejik Pazarlama ve Pazarlamanın Rolü, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması; Pazar Kavramı; Tüketici Pazarı ve Tüketici Davranışı; Endüstriyel (Örgütsel) Pazar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları; Pazar Bölümleme; Pazar Bölümlemenin Temelleri; Hedef Pazar Seçimi; Pazar Hedefleme


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Modern Pazarlama AnlayışıMüşteri Değeri ve Müşteri Tatmini
2 Pazarlama Yönetimi, Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlaması
3 Pazarlama Kararlarını Etkileyen Çevresel Faktörler Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
4 Tüketiciler Pazarının Özellikleri
5 Örgütsel Pazarların Özellikleri
6 Uluslararası Pazarların Özellikleri
7 Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarların Seçimi
8 ARA SINAV
9 İnternet Ortamında PazarlamaMal Kararları
10 Mal Kararları
11 Fiyat Kararları
12 Dağıtım Kararları
13 Tutundurma Kararları
14 Hizmet Pazarlaması
15 Pazarlamada Örgütleme ve Denetim
16 FİNAL SINAVI

Temel Pazarlama Bilgileri, Prof. Dr. İsmet MUCUK, Detay YayıncılıkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Beyin Fırtınası 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 4 5 4 2
ÖÇ 2 4 5 4 2
ÖÇ 3 4 5 4 2
ÖÇ 4 4 5 4 2
ÖÇ 5 4 5 4 2
ÖÇ 6 4 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek