GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1082018837 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 927001 1 2 5

Önlisans


Temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bir işletmede belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartılarak dönem sonu işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanması.


Öğr.Gör.Harun ÇAM


1 Envanter ve değerleme kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilme.
2 İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme.
3 İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme.
4 Mali tablolar arasındaki bağlantılar kavrayarak, mali tabloları yorumlayabilme.
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tekdüzen hesap planı genel muhasebe ilişkisine giriş, tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar. Değerleme, değerleme ilkeleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre değerleme ölçüleri, varlık ve kaynak hesaplarının değerlemesi, gelir ve giderleri tanıma, maliyet hesapları, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (Envanter ve değerlemenin) tanımı ve mahiyeti.
2 Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri.
3 Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları.
4 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması.
5 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
6 Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması.
7 Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/B´ ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması.
8 Ara sınav
9 Üretim,Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması.
10 İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri.
11 Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri.
12 Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi).
13 Üretim işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi).
14 Hizmet işletmelerinde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi).
15 Uygulama Örnekleri (Monografiler).
16 Final Sınavı

1-Lazol, İbrahim, 2012; Genel Muhasebe, Ekin yayınevi, Bursa 2-Feyiz, M. Ali; Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Murathan Yayınları, TRABZON 3-Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 3 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2
ÖÇ 2 3 3 2 2 3 4 2 3 5 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4
ÖÇ 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2
ÖÇ 4 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 2 3 4 1 3 3 3 3 2 2
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek