GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1042018837 TİCARİ MATEMATİK 927001 1 2 2

Önlisans


Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.


Öğr.Gör. Yasemin Yıldırım


1474 Oran ve orantı hesaplamaları yapabilirler
1475 Yüzde, maliyet, kar, zarar hesaplamaları yapabilirler
1476 Faiz hesaplamaları yapabilirler
1477 İskonto hesapları yapabilirler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Oran ve orantı, yüzde ve binde hesapları, maliyet ve satış hesapları, faiz hesapları, iskonto hesapları


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Oran ve orantı kavramı, orantının özellikleri
2 Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı
3 Oranlı bölme
4 Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplarında kullanılan kavramlar, basit yüzde hesapları
5 Yüzde tutarının hesaplanması, yüzde payının hesaplanması, temel sayının hesaplanması
6 İç yüzde hesapları (yüzde tutarı, temel miktar, yüzde payı)
7 Dış yüzde hesapları(yüzde tutarı, temel miktar, yüzde payı)
8 Ara sınav
9 Maliyet üzerinden verilen orana göre kar-zarar tutarını hesaplama, maliyet ve satış fiyatını hesaplama
10 Satış üzerinden verilen orana göre kar-zarar tutarını hesaplama, maliyet ve satış fiyatını hesaplama, maliyet ve satış üzerinden kar ya da zarar yüzdesini hesaplama
11 Faiz hesaplarında kullanılan kavramlar, faiz tutarı, sermaye, faiz oranı ve süreyi hesaplama
12 İç faiz, antisipe faiz
13 Ortalama faiz, ticari ve gerçek faizi hesaplama
14 İskonto hesabında kullanılan kavramlar (nominal değer, vade, iskonto oranı, peşin değer, iskonto tutarı)basit iskonto hesaplamaları
15 Dış iskonto, iç iskonto, uygulamalar
16 Dönem sonu sınavı

Ticari Matematik, Sıdıka Parlak, Ekin YayıneviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1474 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4
ÖÇ 1475 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3
ÖÇ 1476 4 2 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 2
ÖÇ 1477 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek