GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1072018837 GENEL MUHASEBE 927001 1 1 4

Önlisans


Muhasebe, mal ve hizmet üretimi, alım satımı, faaliyetlerini gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, mali nitelikteki işlemlerin sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Genel Muhasebenin dersinin amacı, bilanço ve gelir tablosu, hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, aktif ve pasif kalemlere ait kayıt işlemlerini kullanarak, kesin mizan ve temel mali tabloları düzenlemektir.


Öğr. Gör. Harun ÇAM


1 1- Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilmek,
2 2- Dönem içi işlemlerini defterlere belgelere kaydedebilmek,
3 3- Ticari Mal hareketleri ile ilgili yöntemleri uygulayabilmek,
4 4- Çift taraflı kayıt yönteminin işleyiş kurallarını uygulayabilmek,
5 5- Mali tablolardan Bilanço ve Gelir tablosunu düzenleyebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, Mal hareketlerinin izlenmesinde kullanılan yöntemler.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebe ile ilgili genel bilgiler ve tarihsel gelişim
2 Kayıt tutma sistemleri ve muhasebenin temel kavramları
3 Muhasebenin Tanımı, özellikleri ve Temel Muhasebe eşitliği
4 Temel mali tablolar ve Hesap planı
5 Çift taraflı kayıt yöntemi ve muhasebe süreci
6 Yevmiye defteri ve defter-i kebir
7 Aylık mizan, Genel Geçici Mizan, Envanter, Kesin mizan
8 Ara sınav
9 Monografi
10 Sürekli envanter yöntemi
11 Aralıklı envanter yöntemi
12 KDV Hesaplarının işleyişi
13 Ticari işletmelerde maliyet hesaplarının işleyişi
14 Ticari işletmelerde maliyet hesaplarının işleyişi
15 Monografi
16 Final

Lazol, İbrahim, 2012; Genel Muhasebe, Ekin yayınevi, Bursa Sevilengül, Orhan. 1998 ; Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara Feyiz, M. 2009 ; Genel Muhasebe, Murathan Yayınları, TrabzonYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 7 3 21
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
Toplam İş Yükü (saat) 114

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 5 2 4 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 5 4 4 4 2 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
ÖÇ 4 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek