GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
IYP1052018837 GENEL İŞLETME 927001 1 1 5

Önlisans


İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak.


Öğr. Gör. Gökay Civelek


1 İşletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve diğer disiplinlerle ilintisini açıklayabilme.
2 İşletmenin iç ve dış çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilme.
3 İşletme çeşitlerini sıralayabilme.
4 İşletmenin kuruluş çalışmalarını, kuruluş yerinin seçimini ve işletmenin kapasitesinin belirlenmesini kavrayabilme.
5 işletme işlevlerini ( yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, vb ) ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşletmeciliğe Giriş, İşletme Kuruluşu ve Çeşitleri, Yönetici ve Liderlik, Üretim ve Pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde Kaos Yönetimi,İşletmelerde Markalaşma ve İnsan kaynakları.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar
2 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları
3 İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren Motivler
4 İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik, Karlılık, Globalleşme )
5 İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş Şekilleri
6 İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmelerarası İşbirliği Şekilleri ve Yönleri
7 İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim
8 Ara Sınav
9 İşletmelerde Temel İşlev Pazarlama Yönetimi
10 İşletmelerde Temel İşlev Üretim Yönetimi
11 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve Finansman Yönetimi
12 İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi
13 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi
14 İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi Örgüt Geliştirme
15 İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı - İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları
16 Final sınavı

Ders Notları Mucuk,İsmet (2013). Modern İşletmecilik,13. Basım, Türkmen Kitabevi,İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 13 1 13
Seminer 7 4 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21
ÖÇ 1 3 2 4 3 3 3
ÖÇ 2 3 2 4 3 3 3
ÖÇ 3 3 2 4 3 3 3
ÖÇ 4 3 2 4 3 3 3
ÖÇ 5 3 2 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek